Кобилянський Олександр Володимирович

Викладач ВНТУ

Резюме

Кобилянський Олександр Володимирович
завідувач кафедри,  д. пед. н., професор

Дата народження: 24.03.1957.
Місце народження: Вінницька область, м. Жмеринка

 
Освіта:
-     01.09.1964 – 30.06.1974 – навчався у Вінницькій середній школі № 4 імені Д. І. Менделеєва;

-     01.09.1974 – 30.06.1979 – навчався на енергетичному факультеті Вінницького політехнічного інституту, захистив дипломну роботу «Дослідження впливу перехідних процесів при к. з. на роботу захисту», присвоєно кваліфікацію інженер-електрик за спеціальністю 0301 «Електричні станції», диплом з відзнакою Г-ІІ № 033947;
-     01.12.1982 – 01.12.1985 – навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Вінницького політехнічного інституту за спеціальністю «Теоретичні основи електротехніки», 
захистив у Київському політехнічному інституті дисертацію «Методи та засоби захисту електроустановок з ізольованою нейтраллю» 09 грудня 1985 року;
-     09.04.1986 – кандидат технічних наук зі спеціальності 05.14.02 – «Електричні станції (електрична частина), мережі та системи й управління ними», диплом ДК № 051228;
-     01.09.1989 – 01.09.1992 – навчався в докторантурі з відривом від виробництва Вінницького політехнічного інституту за  спеціальністю «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях»;

-     29.01.1992 – присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних основ електротехніки рішенням Держкомітету з народної освіти, протокол № 401-д, атестат ДЦ № 048657;
-     01.09.2005 – 30.06.2007 – навчався в Тернопільському національному економічному університеті, захистив дипломну роботу на тему «Право інтелектуальної власності в Україні та його захист, присвоєно кваліфікацію юрист за спеціальністю «Правознавство», диплом ДСК             № 098559;
-     18.06.2013 – захистив у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах»

-     10.10.2013  доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», диплом ДД № 002450;
-     14.02.2014 – присвоєно вчене звання професора кафедри безпеки життєдіяльності рішенням Атестаційної комісії МОН України, протокол № 2/01-П, атестат 12ПР № 009273.
 
Досвід роботи:
–     22.08.1974 – 30.06.1979 – студент енергетичного факультету  Вінницького політехнічного інституту;
–     28.08.1978 – 25.09.1978 – електромонтер з ремонту електрообладнання на заводі «Кристал»;
–     01.08.1979 – 12.11.1979 – інженер-технолог на заводі «Кристал»;
–     15.11.1979 – 28.04.1981 – військова служба;
–     26.05.1981 – 25.11.1982 – інженер НДЧ кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     25.11.1982 – 01.12.1982 – м. н. с. НДЧ кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     01.12.1982 – 01.12.1985 – аспірант Вінницького політехнічного інституту за спеціальністю «Теоретичні основи електротехніки»;
–     01.12.1982 – 01.12.1985 – м. н. с. НДЧ на 0,5 ставки кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     02.01.1986 – 16.07.1986 – м. н. с. НДЧ кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     16.07.1986 – 01.09.1986 – с. н. с. НДЧ кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     01.09.1986 – 05.10.1987 – асистент кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     05.10.1987 – 17.02.1988 – асистент кафедри теоретичних основ електротехніки Вінницького політехнічного інституту;
–     17.02.1988 – 03.05.1989 – старший викладач кафедри теоретичних основ електротехніки Вінницького політехнічного інституту;
–     21.03.1988 – 01.03.1990 – зам. декана з науково-дослідної роботи енергетичного факультету Вінницького політехнічного інституту;
–     03.05.1989 – 01.09.1989 – доцент кафедри теоретичних основ електротехніки Вінницького політехнічного інституту;
–     01.09.1989 – 01.09.1992 – докторант Вінницького політехнічного інституту за  спеціальністю «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях»;
–     19.11.1990 – 30.09.1991 – доцент на 0,25 ставки кафедри теоретичних основ електротехніки Вінницького політехнічного інституту;
–     01.09.1992 – 20.04.1994 – доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Вінницького політехнічного інституту;
–     21.04.1994 – 01.07.1994 – доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Вінницького державного технічного університету;
–     01.07.1994 – 01.03.1997 – завідувач кафедри, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Вінницького державного технічного університету;
–     01.03.1997 – 01.01.2003 –  доцент кафедри менеджменту та охорони праці в будівництві Вінницького державного технічного університету;
–     02.01.2003 – 31.08.2003 – доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Вінницького державного технічного університету;
–     01.09.2003 – 31.08.2005 – доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету;
–     01.09.2005 – 01.03.2010 – доцент кафедри менеджменту в будівництві, охорони праці і безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету;
–     01.03.2010 – 01.10.2010 – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, доцент Вінницького національного технічного університету;
–     02.10.2010 – 03.09.2012 – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, професор Вінницького національного технічного університету;
–     03.09.2012 – 04.07.2013 – професор кафедри хімії та безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету;
–     04.07.2013 – 12.04.2016 – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, професор Вінницького національного технічного університету;
–     12.04.2016 – по теперішній час – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, професор Вінницького національного технічного університету.
  

Викладає дисципліни: 
«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист та охорона праці в галузі».
Є консультантом з розділів «Охорона праці» в бакалаврських роботах та «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в магістерських роботах.
 
Науково-педагогічний стаж – у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 31 рік, в тому числі у Вінницькому національному технічному університеті – 31 рік.
 
Підвищення кваліфікації:
19.03.2018 - 20.04.2018 - стажування на ТОВ «ІННОВІНПРОМ» (Вінниця), тема: системний аналіз, комп'ютерні мережі, математичні методи обробки зображень, свідоцтво про стажування № 20/04/18 від 20.04.2018;
16.04.2018 - 11.05.2018 - стажування на ТОВ «ТЕАМ Лтд» (Вінниця), тема: основи алгоритмізації та програмування, апаратне забезпечення ПК, сертифікат про стажування від 11.05.2018;
20.07.2018 - 20.08.2018 - стажування в Люблінській політехниці (Польша), тема: розвиток інформаційних технологій шляхом використання нових технологій у сфері досліджень з обробки зображень, машинного навчання, навчання, заснованого на штучних нейронних мережах, штучного інтелекту, сертифікат про стажування № 5-2018-VNTU від 20.08.2018;
10.06.2019 - 14.06.2019 - навчання у ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (м. Київ) за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів, виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки, посвідчення № 211-19-9 від 14.06.2019;
07.12.2020 - 10.12.2020 - навчання та перевірка знань з ПБЕЕЕС в Управлінні Держпраці у Вінницькій обл., допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В, V квал. група з електробезпеки, посвідчення № 284/6 від 10.12.2020.

 

Публікацій 155

Контактна інформація тел. моб. +38-067-689-30-29;
+38-063-297-35-11 - viber
e-mail: akobilanskiy@gmail.com

Електронна пошта kobulynskiyov@vntu.edu.ua