Кобилянський Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра Безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки
Посада: завідувач кафедри, професор

Резюме

Кобилянський Олександр Володимирович
 д.пед.н., завідувач кафедри, професор
 
Профіль автора в Google Scholar
Профіль автора у репозитарії
Профіль автора у РИНЦ
м. Вінниця
тел. (роб.) (0432) 59-82-52, тел. моб. +38-067-689-30-29
e-mail: akobilanskiy@gmail.com
Освіта:
-     30.06.1979 р. – закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут, захистив дипломну роботу «Дослідження впливу перехідних процесів при к. з. на роботу захисту», присвоєно кваліфікацію інженер-електрик за спеціальністю «Електричні станції»;
-     09.04.1986 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 05.14.02 – «Електричні станції (електрична частина), мережі та системи й управління ними». Дисертацію «Методи та засоби захисту електроустановок з ізольованою нейтраллю» захистив 09 грудня 1985 р. у Київському політехнічному інституті, диплом ДК № 051228;
-     29.01.1992 р. – рішенням Держкомітету з народної освіти присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних основ електротехніки, протокол № 401-д, атестат ДЦ № 048657;
-     30.06.2007 р. – закінчив Тернопільський національний економічний університет, захистив дипломну роботу на тему «Право інтелектуальної власності в Україні та його захист, присвоєно кваліфікацію юрист за спеціальністю «Правознавство»;
-     10.10.2013 р. – доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах» захистив 18 червня 2013 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського, диплом ДД № 002450;
-     14.02.2014 р. – рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри безпеки життєдіяльності, протокол № 2/01-П, атестат 12ПР № 009273.
 
Досвід роботи:
 
–     22.08.1974 р. – 30.06.1979 р. – студент енергетичного факультету  Вінницького політехнічного інституту;
–     28.08.1978 р. – 25.09.1978 р.– електромонтер з ремонту електрообладнання на заводі «Кристал»;
–     01.08.1979 р. – 12.11.1979 р. – інженер-технолог на заводі «Кристал»;
–     15.11.1979 р. – 28.04.1981 р. – військова служба;
–     26.05.1981 р. – 25.11.1982 р. – інженер НДЧ кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     25.11.1982 р. – 01.12.1982 р. – м. н. с. НДЧ кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     01.12.1982 р. – 01.12.1985 р. – аспірант Вінницького політехнічного інституту за спеціальністю «Теоретичні основи електротехніки»;
–     01.12.1982 р. – 01.12.1985 р. – м. н. с. НДЧ на 0,5 ставки кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     02.01.1986 р. – 16.07.1986 р. – м. н. с. НДЧ кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     16.07.1986 р. – 01.09.1986 р. – с. н. с. НДЧ кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     01.09.1986 р. – 05.10.1987 р. – асистент кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту;
–     05.10.1987 р. – 17.02.1988 р. – асистент кафедри теоретичних основ електротехніки Вінницького політехнічного інституту;
–     17.02.1988 р. – 03.05.1989 р. – старший викладач кафедри теоретичних основ електротехніки Вінницького політехнічного інституту;
–     21.03.1988 р. – 01.03.1990 р. – зам. декана з науково-дослідної роботи енергетичного факультету Вінницького політехнічного інституту;
–     03.05.1989 р. – 01.09.1989 р. – доцент кафедри теоретичних основ електротехніки Вінницького політехнічного інституту;
–     01.09.1989 р. – 01.09.1992 р. – докторант Вінницького політехнічного інституту за  спеціальністю «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях»;
–     19.11.1990 р. – 30.09.1991 р. – доцент на 0,25 ставки кафедри теоретичних основ електротехніки Вінницького політехнічного інституту;
–     01.09.1992 р. – 20.04.1994 р. – доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Вінницького політехнічного інституту;
–     21.04.1994 р. – 01.07.1994 р. – доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Вінницького державного технічного університету;
–     01.07.1994 р. – 01.03.1997 р. – завідувач кафедри, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Вінницького державного технічного університету;
–     01.03.1997 р. – 01.01.2003 р. –  доцент кафедри менеджменту та охорони праці в будівництві Вінницького державного технічного університету;
–     02.01.2003 р. – 31.08.2003 р. – доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Вінницького державного технічного університету;
–     01.09.2003 р. – 31.08.2005 р. – доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету;
–     01.09.2005 р. – 01.03.2010 р. – доцент кафедри менеджменту в будівництві, охорони праці і безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету;
–     01.03.2010 р. – 01.10.2010 р. – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, доцент Вінницького національного технічного університету;
–     02.10.2010 р. – 03.09.2012 р. – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, професор Вінницького національного технічного університету;
–     03.09.2012 р. – 04.07.2013 р. – професор кафедри хімії та безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету;
–     04.07.2013 р. – по теперішній час – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, професор Вінницького національного технічного університету.
 
15.06.1987 р. – присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України»;
21.09.1988 р. – нагороджено дипломом другого ступеня ВДНГ УРСР;
28.09.1988 р. – нагороджено срібною медаллю ВДНГ СРСР;
28.06.1991 р. – нагороджено знаком «Винахідник СРСР».
 
Викладає дисципліни: 
 
«Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в робітничій професії» «Основи охорони праці»«Охорона праці в галузі».
Є консультантом студентів усіх спеціальностей інституту електроенергетики та електромеханіки з розділу «Охорона праці» в бакалаврських роботах та розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та роботах спеціалістів і магістерських роботах.
 
Кількість наукових та методичних праць – 271, з них 214 наукового та 57 навчально-методичного характеру, з технічних (104 публікацій, у тому числі 32 авторських свідоцтва) і теоретико-методичних (167 публікацій, у тому числі 2 монографії, 51 публікація у фахових виданнях з педагогічних наук, 35 навчальних посібників, 11 методичних вказівок, 2 лабораторних практикуми та 9 довідників) аспектів безпеки життєдіяльності.
 
Науково-педагогічний стаж – у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 31 рік, в тому числі у Вінницькому національному технічному університеті – 31 рік.
 
Підвищення кваліфікації:
 
16.02.2001 р. – пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки у Національному науково-дослідному інституті охорони праці (м. Київ) за спеціальністю «Охорона праці та безпека життєдіяльності» і виконав випускну роботу на тему «Коло питань і зміст поняття БЖД», свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК АК № 023172 від 16.02.2001 р.;
01.12.2006 р. – пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки у Державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр» (м. Київ), посвідчення № 288-06-12 від 01.12.2006 р.;
19.03.2010 р. – пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки у Державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці»         (м. Київ), посвідчення № 65-10-7 від 19.03.2010 р.;
29.03.2011 р. – пройшов навчання та виявив потрібні знання ПБЕЕС, ПББЕ посуд., що прац. п/тиском, ПББЕ пар. та водогр. котлів, ПБСГУ у ВНТУ, посвідчення № 59-30-11 від 29.03.2011 р.;
13.03.2013 р. – пройшов навчання та виявив потрібні знання законодавства України з питань охорони праці у ДП Навчально-виробничий комбінат ТОВ «Да-Допомога», посвідчення № 042-24-13 від 13.03.2013 р.;
22.10.2013 р. – пройшов навчання та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежної безпеки та електробезпеки у Федерації профспілок Вінницької області, посвідчення № ОПФ 4/16 від 22.10.2013 р.;
31.01.2014 р. – пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки у Державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці»         (м. Київ), посвідчення № 17-14-9 від 31.01.2014 р.;
25.09.2014 р. – пройшов навчання та виявив потрібні знання ПБЕЕС, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В, V квал. група з електробезпеки, посвідчення № 156/19-09 від 25.09.2014 р.
 
Сімейний стан:
одружений.
Додаткова інформація:
Рік народження – 1957.
Коло наукових інтересів: теоретичні та практичні засади формування компетентності майбутніх фахівців з безпеки життєдіяльності, розробка та впровадження систем управління охороною праці на підприємствах, впровадження на підприємствах і в організаціях системи менеджменту якості, сертифікація промислової продукції з питань безпеки.
 
Хобі: туризм.
 

Публікацій 136

Електронна пошта kobulynskiyov@vntu.edu.ua