Кобилянський Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра Безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки
Посада: завідувач кафедри, професор

Публікації

Інші (12)

1. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр [Текст]. Частина 2 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 39 с.
2. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр [Текст]. Частина 1 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О.В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 50 с.
3. Кобилянський О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 130 с.
4. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр [Текст]. Частина 1 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 43 с.
5. Основи охорони праці [Текст] : лабораторний практикум / Є. А. Бондаренко , В. А. Дрончак , Р. Я. Дупляк [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 68 с.
6. Охорона праці в галузі [Текст] : лабораторний практикум / Є. А. Бондаренко , В. А. Дрончак , Р. Я. Дупляк [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 116 с.
7. Організація медичної допомоги при невідкладних станах [Текст] : довідник / уклад.: В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗіК ВОДА, 2007. – 77 с.
8. Організація охорони праці [Текст] : довідник / уклад. : В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗіК ВОДА, 2006. – 127 с.
9. Охорона праці в електроенергетиці [Текст] : довідник / упорядник О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 165 с.
10. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст] / уклад.: О. В. Кобилянський, Л. І. Северин. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 37 с.
11. Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” в дипломних проектах і роботах студентів електротехнічних спеціальностей [Текст] / уклад.: О. В. Кобилянський, О. П. Терещенко – Вінниця : ВНТУ, 2004. - 45 с.
12. Використання нормативних актів про охорону праці [Текст] / уклад. В .І. Кириченко, О. В. Кобилянський. - Вінниця : ОУОЗ ВОДА, 2003. - 139 с.

Монографії (2)

1. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей [Текст] : монографія / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.
2. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах [Текст] : монографія / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.

Навчальні посібники (18)

1. Дембіцька С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності [Текст] : практикум / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський, С. В. Королевська. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 129 с.
2. Кобилянський О. В. Безпека життєдіяльності [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 98 с.
3. Кобилянський О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 74 с.
4. Кобилянський О. В. Охорона праці у сімейній амбулаторії [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗіК ВОДА, 2010. – 118 с.
5. Кобилянський О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 188 с.
6. Кобилянський О. В. Охорона праці в робітничій професії [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, В. В. Присяжнюк, В. В. Богачук. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 144 с.
7. Кобилянська І. М. Екологія [Текст] : навчальний посібник / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2008. – 103 с.
8. Кобилянська І. М. Основи охорони праці [Текст] : навчальний посібник / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. Л. Яблочніков. - Вінниця : Планер, 2007. – 171 с.
9. Кобилянський О. В. Основи охорони праці [Текст]. Ч. І : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 183 с.
10. Кобилянська І. М. Безпека життєдіяльності [Текст] : навчальний посібник / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2007. – 128 с.
11. Кобилянський О. В. Основи охорони праці [Текст]. Ч. ІІ : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 171 с.
12. Кобилянський О. В. Охорона праці у лікувально-профілактичних закладах [Текст] : навчальний посібник / О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗ ВОДА, 2005. – 157 с.
13. Кириченко В. І. Охорона праці у лікувальних закладах : навчальний посібник / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗ ВОДА, 2004. – 155 с.
14. Кириченко В. І. Охорона праці під час виконання робіт з підвищеною небезпекою [Текст] : навчальний посібник / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ОУОЗ ВОДА, 2004. – 140 с.
15. Кобилянський О. В. Охорона праці в робочій професії [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. - Вінниця : ВНТУ, 2004.-108 с.
16. Ігнащук О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник / О. В. Ігнащук ,В. І. Кириченко , О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2003. – 124 с.
17. Кобилянський О. В. Основи охорони праці [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2003. – 100 с.
18. Кобилянський О. В. Лабораторний практику з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів електротехнічних спеціальностей. Частина І : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 106 с.

Статті (75)

1. Заюков І. В. Сучасні світові та вітчизняні тенденції зайнятості з урахуванням впливу Сovid-19 [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 5. – С. 17-25.
2. Заюков І. Дистанційне виконання лабораторних занять з модуля 2 «Основи охорони праці» дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» [Текст] / І. Заюков, О. Кобилянський, В. Пугач // Педагогіка безпеки. – 2020.– № 1. – С. 43-51.
3. Заюков І. В. Рухова активність як детермінанта формування культури самозбереження здоров`я зайнятого населення України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, О. Пінаєва // Педагогіка безпеки. – № 2. – Вінниця, 2019. – С. 112-122.
4. Заюков І. В. Формування культури здоров`я майбутніх менеджерів в закладах вищої освіти [Текст] / І. В. Заюков, В. Пугач, О. В. Кобилянський // Педагогіка безпеки. – 2019. – № 1. – С. 16-24.
5. Кобилянський О. Iнформальна освіта в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян [Текст] / О. Кобилянський, I. Заюков, О. Пінаєва // Педагогіка безпеки. – 2018. – № 1. – С. 21-28.
6. Заюков І. В. Впровадження системи управління професійною безпекою та здоров`ям при підготовці магістрів в ЗВО [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Педагогіка безпеки. – 2018. – № 2. – С. 153-159.
7. Кобилянський О. В. Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров`я зайнятого населення України [Текст] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Педагогіка безпеки. – 2016. – № 1. – С. 59–66.
8. Заюков І. В. Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів циклу охорони праці у вищій освіті [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 12-20.
9. Кобилянський О. В. Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров`я зайнятого населення України [Текст] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Педагогіка безпеки. - 2016. - № 1. - С. 59-66.
10. Кобилянський О. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фаховій підготовці енергетиків [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Scientific journal Innovative solutions in modern science. - Dubaj, 2016. – № 1(1). – С. 82–87.
11. Заюков І. В. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України: економічний аспект [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Зб. наук. праць за матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК – 2016). – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 72–81.
12. Кобилянський О. В. Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 38. - С. 310–315.
13. Кобилянська І. М. Формування у майбутніх фахівців-економістів культури безпеки [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". - Вип. 7, ч. 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 42–49.
14. Заюков И. В. Особенности применения дистанционных курсов для студентов-экономистов [Текст] / И. В. Заюков, А. В. Кобылянский // Сборник научн. трудов ІІ Междунар. науч.-практ. конф. «Электронное обучение в непрерывном образовании 2015", Ульяновск, 16-18 марта 2015 г. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – Т. 1. - С. 268–272.
15. Дембицкая С. В. Особенности применения дистанционного обучения при изучении охраны труда [Текст] / С. В. Дембицкая, А. В. Кобылянский // Сборник научн. трудов ІІ Междунар. науч.-практ. конф. «Электронное обучение в непрерывном образовании 2015", Ульяновск, 16-18 марта 2015 г. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – Т. 1. - С. 52–57.
16. Дембіцька С. В. Застосування дистанційного навчання під час викладання охорони праці [Текст] / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип 41. - С. 287–291.
17. Кобилянська І. М. Аналіз категоріально-понятійного апарату з безпеки життєдіяльності / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія "Педагогічні науки". – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. – – Вип. 3. - С. 102–108.
18. Кобилянський О. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності фахівців-економістів у вищих навчальних закладах / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". – Вип. 8, ч. 3. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 178–184.
19. Кобилянський О. В. Формування культури безпеки у студентів-електриків [Текст] / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 43. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 223–228.
20. Кобилянський О. В. Посилення ролі менеджменту підприємства в забезпеченні здоров`я зайнятого населення України [Текст] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Комунальне господарство міст. Серія "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика". – Харків : ФОП «Азамаєв В. Р.», 2015. – Вип. 120 (1). - С. 225–228.
21. Кобылянский О. В. Организация самостоятельной работы студентов при изучении безопасности жизнедеятельности студентами инженерных специальностей [Текст] / О. В. Кобылянский, С. В. Дембицкая // Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам : материалы VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. – С. 245–247.
22. Кобилянський О. В. Формування ризик-орієнтованого мислення майбутніх фахівців-економістів [Текст] / / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська, В. І. Кириченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . – 2015. – № 4 (48). – С. 331–339.
23. Заюков І. В. Розвиток андрагогіки в умовах демографічних змін в Україні [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, А. В. Марченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 3. - С. 119-125.
24. Кобилянський О. В. Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Наукові записки. Серія "Педагогічні науки".– Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 132. – С. 61–65.
25. Заюков І. В. Застосування інноваційних методів навчання восвіті дорослого населення України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, А. В.Марченко // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія". – Вінниця : ТОВ Нілан ЛТД, 2014. – Вип. 41. - С. 23–27.
26. Заюков І. В. Розвиток адрагогіки в умовах демографічних змін в Україні [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, А. В. Марченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 3. – С. 99–105.
27. Кобилянський О. Практичні аспекти формування компетентності фахівців [Текст] / О. Кобилянський, І. Кобилянська // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 6, ч. 2. - С. 120–124.
28. Кобилянська І. М. Застосування ризик-орієнтованого підходу при формуванні у студентів компетенцій з безпеки життєдіяльності [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 7(33). – С. 109–119.
29. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування професійної компетентності при вивченні дисциплін циклу безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Королевська// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 4. – С. 34–42.
30. Кобилянська І. М. Формування загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 4, ч. I. - С. 296–301.
31. Кобилянська І. М. Формування професійної компетентності з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 35. - С. 280–286.
32. Кобилянський О. В. Використання модульного навчання для формування професійної спрямованості студентів під час вивчення дисципліни «Охорона праці в робітничій професії» / О. В. Кобилянський, С. В. Королевська // Материали за ІХ международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука – 2013, 17–18 май 2013. Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД–БГ» ООД, 2013. – Т. 18. - С. 51–57.
33. Кобилянський О. В. Формування культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Серія "Педагогічні науки". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – № 10(269), ч. ІV. - С. 78–85.
34. Кобилянський О. В. Формування ризик-орієнтованого мислення в процесі вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія". – Вінниця : ТОВ Планер, 2013. – Вип. 39. - С. 41–46.
35. Кобилянський О. В. Застосування системного підходу підходу до формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Кам`янець–Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013. – Вип. 13. - С. 242–247.
36. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування у працівників професійних компетенцій з охорони праці [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія". – Вінниця : ТОВ Планер, 2013. – Вип. 40. - С. 215–220.
37. Кобилянський О. В. Застосування системного підходу при формуванні компетенцій з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 36. - С. 296–301.
38. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань ОП, БЖД та ЦЗ у ВНЗ : матер. Всеукр. наук.-прак. семін. з міжнар. участю, Євпаторія, 05-09 лютого 2013 р. – Євпаторія : ЄІСН РВНЗ КГУ, 2013. – С. 191 –194.
39. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування основних професійних компетенцій з охорони праці у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 6. – С. 180 – 185.
40. Кобилянський О. В. Практичні аспекти викладання нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія" – Вінниця : ТОВ Планер, 2012. – Вип 38. - С. 61 –66.
41. Кобилянський О. В. Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 4. - С. 99-104.
42. Кобилянський О. В. Професійна освіта і підготовка посадових осіб з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 1. – С. 64–70.
43. Кобилянський О. В. Практичні аспекти професійної підготовки менеджерів з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – 2010. – № 3(5). – С. 221-232.
44. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з безпеки життєдіяльності бакалаврів економічного спрямування [Текст] / О. В.Кобилянський // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - С. 176-182.
45. Кобилянський О. В. Компетентнісний підхід до вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Педагогіка: психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – 2010. – № 1-2. – С. 44-53.
46. Кобилянський О. В. Сучасна траєкторія вивчення бакалаврами економічного спрямування безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 6. – С. 26-34.
47. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування професійної компетентності бакалаврів економічного спрямування у процесі вивчення законодавства ЄС з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Порівняльно-педагогічні студії. – 2010. – № 1-2. – С. 35-43.
48. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з охорони праці посадових осіб і працівників [Текст] / О. В. Кобилянський // Науковий вісник Південноукраїнського нац-го пед-го ун-ту ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2010. – № 1–2. – С. 29–37.
49. Кобилянський О. В. Вивчення безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка". – 2010. – № 1. – С. 243–250.
50. Кобилянський О. В. Навчання з безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування [Електронний ресурс] / О. В. Кобилянський // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – Вип. 1. – 2010. - Режим доступу : http://www.intellect-invest.org.ua/ pedagog_editions_e-magazine_ pedagogical_ science_vypuski_n1_2010_st_8.
51. Кобилянський О. В. Реалізація міжпредметних зв`язків при викладанні безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія "Педагогічні науки". – Вип. 90. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. - С. 127-131.
52. Кобилянський О. В. Викладання питань електробезпеки при вивченні безпеки життєдіяльності бакалаврами економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 9 (196). – С. 218–228.
53. Проблеми реалізації принципу безперервної освіти при викладанні безпеки життєдіяльності, охорони праці // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 12 (199). – С. 134–142.
54. Кобилянський О. В. Формування професійної компетентності в процесі вивчення безпеки життєдіяльності фахівців економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні інформ. технології та іннов. методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2010. – – Вип. 25. - С. 356-361.
55. Кобилянський О. В. Особливості викладання безпеки життєдіяльності студентам економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Збірн. наук. праць Уманського держ. пед-го ун-ту ім. П.Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2010. - С. 80-89.
56. Кобилянський О. В. Навчання з безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". – Вип. 179. – Черкаси : ЧНУ, 2010. - С. 62–67.
57. Кобилянський О. В. Особливості організації дипломного проектування при формуванні професійної компетенції з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Гуманізм та освіта : зб. матеруалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 вересня 2010. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. - С. 228-233.
58. Кобилянський О. В. Міжпредметні зв`язки та особливості викладання безпеки життєдіяльності бакалаврам економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 6. - С. 114-120.
59. Кобилянський О. В. Практичні аспекти викладання безпеки життєдіяльності в процесі підготовки бакалаврів і спеціалістів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 4. - С. 110-115.
60. Кобилянський О. В. Навчання з безпеки життєдіяльності та охорони праці: професійна компетентність [Текст] / О. В. Кобилянський // Освіта дорослих: теорія, досвід, персп-ви : зб. наук. праць. – Київ–Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2009. – Вип. 1. – С. 115-126.
61. Кобилянський О. В. Історичний аналіз наукових основ безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Серія "Педагогіка і технологія". – Вінниця : ТОВ Планер, 2009. – Вип. 29. - С. 216-219.
62. Кобилянський О. В. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Освіта Донбасу. – 2009. – № 5(136). – С. 34-42.
63. Кобилянський О. В. Покращення підготовки студентів- економістів у ВНЗ із безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія «Педагогіка і психологія». – Острог : видав-во НУ «Острозька академія», 2009. – Вип. 13. – С. 180-191.
64. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з безпеки життєдіяльності спеціалістів, працівників і наукових осіб [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Випуск 164. – Черкаси: ЧНУ, 2009. – С. 95-100.
65. Кобилянський О. В. Практичні аспекти професійної підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності [Електронний ресурс] / О. В. Кобилянський // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2009. - Вип. 3. - Режим доступу : http://intellect_invest.org.ua/ukr/pedagog_edition_e_magazine_pedagogikal_science_vypuski_n3_2009_st_10.
66. Кобилянський О. В. Формування готовності випускників технічного ВНЗ до професійної діяльності при вивчені безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Нові технології навчання : наук.-мет. зб. – Київ : Ін-т іннов-них техн.-гій і змісту освіти, 2009. – Спец. вип. - С. 83-85.
67. Кобилянський О. В. Практичні аспекти професійної підготовки менеджерів [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Луганського національного університет ім. Тараса Шевченка. – 2009. - № 17(180). – С. 84-90.
68. Кобилянський О. В. Формування професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наукових праць. – Камянець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2009. – Вип. 13. Кл. 2. - С. 540-548.
69. Кобилянський О. В. Практична підготовка з безпеки життєдіяльності в процесі формування професійної компетентності менеджерів [Текст] / О. В. Кобилянський // Зб. Наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету. Серія "Педагогіка". - Кам`янець-Подільський : КПКУ ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15 : Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 205-207.
70. Вісник ВПІ. – 2009. – № 6. – с. 114-120
71. Кобилянський О. В. Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 4. - С. 99-104.
72. Кобилянський О. В. Проблеми підвищення безпеки праці на підприємствах [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 117-123.
73. Кобилянський О. В. Підготовка спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і технологія". – Вінниця : ТОВ Планер, 2008. – Вип. 25. - С. 188–192.
74. Кобилянський О. В. Проблеми підготовки економістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні інформ. технології та інновац. методики навчання у підг-ці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – Вип. 19. - С. 351-357.
75. Вісник ВПІ. – 2008. – № 4. – с. 99-104.

Тези доповідей (29)

1. Кобилянський О. В. Формування мотивації вивчення безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів технічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Педагогіка здоровʼя : зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів : ФОП В. В. Петров, 2017. – Т. 1. – С. 198–201.
2. Заюков И. В. Внедрение компьютерной технологии обучения при изучении студентами дисциплины «Основы охраны труда» [Текст] / И. В. Заюков, А. В. Кобылянский // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам : материалы ІХ междунар. науч.-прак. интернет-конф. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. – С. 258–260.
3. Кобилянський О. В. Соціальні умови покращення громадського здоров`я в Україні / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Здоров`я людини: теорія і практика : матеріали Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Медичного інституту СДУ / за заг. ред. О. О. Єжової. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 26–27.
4. Заюков І. В. Особливості підготовки магістрів в умовах інноваційної моделі розвитку економіки України [Електронний ресурс] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=25&mat=299.
5. Кобилянська І. М. Теоретичні та практичні засади формування культури безпеки у майбутніх фахівців-енергетиків [Електронний ресурс] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1291.
6. Заюков І. В. Моделювання процесу збереження та зміцнення здоров`я зайнятого населення України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Проблеми та перспективи розвитку системи життєдіяльності : зб. матер. ХІ Міжнар. наук.-практ.конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів : ЛДУ БЖД, 2016. – С. 279–280.
7. Особливості підготовки магістрів в умовах інноваційної моделі розвитку економіки України : матер. міжнар. Інтернет-конф. «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 13–15.
8. Кобилянський О. В. Посилення відповідальності роботодавців за збереження здоров`я зайнятого населення України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : зб. матер. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, аспірантів та ад`юнктів. – Львів : ЛДУ БЖД, 2016. – С. 30–31.
9. Кобилянська І. М. Самостійна пізнавальна діяльність студентів у процесі вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 14-15 травня 2015 р. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 97–101.
10. Заюков І. В., Кобилянський О. В., Заюков И. В., Кобылянский А. В. Здоров`я громадян як чинник соціально-економічного розвитку України
11. Кобилянський О. В. Аналіз понятійного апарату з БЖД [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях : матер. V Всеукр. наук.-практ. конфер. з міжнар. участю. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 69.
12. Заюков И. В. Использование метода кейс-стади при изучении студентами дисциплин цикла охраны труда [Текст] / И. В. Заюков, А. В. Кобылянский // Актуальные проблемы технологического образования: компетентность, мастерство, инновации : матер. IV Междунар. заочной научно-практ. конф. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина , 2015. – С. 84–85.
13. Кобилянська І. Практичні аспекти навчання безпеки життєдіяльності в системі неперервної освіти [Текст] / І. Кобилянська, О. Кобилянський // Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи : матер. Міжнародної науко-практ. Інтернет-конф. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 46–50.
14. Кобилянський О. В. Формування культури безпеки у майбутніх фахівців-економістів [Текст] / О. В.Кобилянський, І. М. Кобилянська // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали наук.-практ. конфер., м. Кіровоград, 22–23 травня 2015 р. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив–Систем», 2015. – С. 181–182.
15. Молодь в технічних науках : дослідження, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнар. Інтернет-конф. (23–26 квітня 2015 року). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. – С. 169–171.
16. Кобилянська І. М. Формування ризик-орієнтованого мислення майбутніх спеціалістів економічних спеціальностей [Текст] / І. М. Кобилянська, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матер. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. - С. 115–118.
17. Кобилянський О. В. Історичні аспекти безпеки життєдіяльності та охорони здоров`я людини [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Педагогіка здоров`я : збірник наук. праць ІV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 210-річчю з дня заснування ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – С. 264–267.
18. Кобилянський О. В. Методичні засади підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства», 1–3 жовтня 2013 р. – Кременчук : КрНУ, 2014. – С. 52–54.
19. Кобилянський О. В. Формування професійної спрямованості студентів при вивченні дисципліни «Охорона праці в робітничій професії» [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Королевська // Матер. всеукр. наук.-прак. конф. «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців», 09–10 жовтня 2013 р. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – С. 325–328.
20. Кобилянська І. М. Застосування ризик-орієнтованого підходу у процесі формування компетенцій з безпеки життєдіяльності [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матер. ІІІ Міжн. наук. конф. «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції»,1–3 жовтня 2013 р. – Суми : СумДПУ, 2013. – С. 62–64.
21. Кобилянський О. В. Дисципліна «Безпека життєдіяльності» як складова частина професійної підготовки у ВНЗ [Текст] / О. В. Кобилянський // Naukowa mysl informacyjnego wieko – 2010: мaterialy V мiedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07–15 marca 2010 roku. – Vol. 8. - Przemsl : Nauka і Studia, 2010. - S. 17–21.
22. Кобилянський, О. В. Реалізація міжпредметних зв`язків при викладанні безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матер. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2010 р. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2010. - С. 127-128.
23. Кобилянський А. В. Особенности организации дипломного проектирования при формировании профессиональной компетенции по безопасности жизнедеятельности [Текст] / А. В. Кобилянський // Материалы І Международной заочной научн.-практ. конф. / под общ. ред. Н. Г. Калашниковой, Е. Н. Жарковой, В. В. Зикратова. – Барнаул : Азбука, 2010. – С. 53-60.
24. Практичні аспекти професійної підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матер. девятої міжнар. наук.-метод. конф. – Львів : ЛНУ, 2010. - С. 203-205.
25. Кобилянський О. В. Сучасний стан проблеми підготовки менеджерів з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Последните научни постижения : материали за 6-а международна научна практична конференция,17-25 марта 2010 р. – Том 13 : Педагогические науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ОДД, 2010. - С. 13–16.
26. Кобилянський, О. В. Компетентнісний підхід до вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Дидактичні умови загальноосвітньої підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2010 р. – Львів : ФОП Корпан Б.І., 2010. - C. 89.
27. Кобилянський О. В. Навчання з безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вища школа: національні пріоритети і європейські орієнтири : збірник матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 29-30 квіт. 2010 р. – Черкаси : ЧНУ, 2010. - С.122–124.
28. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з охорони праці посадових осіб і працівників [Текст] / О. В. Кобилянський // Моніторинг якості освіти: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 грулня 2009 р. – Київ : КМПУ ім.Б. Д. Гринченка, 2009. – С. 155-160.
29. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з безпеки життєдіяльності спеціалістів, працівників і посадових осіб / О. В. Кобилянський // Збірник матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф. «Викладач і студент: умови особистісного і професійного зростання». – Черкаси : ЧНУ, 2009. - С. 81-82.