Кобилянський Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра Безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки
Посада: завідувач кафедри, професор

Публікації

Інші (12)

1. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр [Текст]. Частина 2 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 39 с.
2. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр [Текст]. Частина 1 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О.В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 50 с.
3. Кобилянський О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 130 с.
4. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр [Текст]. Частина 1 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 43 с.
5. Основи охорони праці [Текст] : лабораторний практикум / Є. А. Бондаренко , В. А. Дрончак , Р. Я. Дупляк [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 68 с.
6. Охорона праці в галузі [Текст] : лабораторний практикум / Є. А. Бондаренко , В. А. Дрончак , Р. Я. Дупляк [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 116 с.
7. Організація медичної допомоги при невідкладних станах [Текст] : довідник / уклад.: В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗіК ВОДА, 2007. – 77 с.
8. Організація охорони праці [Текст] : довідник / уклад. : В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗіК ВОДА, 2006. – 127 с.
9. Охорона праці в електроенергетиці [Текст] : довідник / упорядник О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 165 с.
10. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст] / уклад.: О. В. Кобилянський, Л. І. Северин. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 37 с.
11. Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” в дипломних проектах і роботах студентів електротехнічних спеціальностей [Текст] / уклад.: О. В. Кобилянський, О. П. Терещенко – Вінниця : ВНТУ, 2004. - 45 с.
12. Використання нормативних актів про охорону праці [Текст] / уклад. В .І. Кириченко, О. В. Кобилянський. - Вінниця : ОУОЗ ВОДА, 2003. - 139 с.

Книги (10)

1. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 153, 163, 171 і 172 / Уклад.: С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 51 с.
2. Основи охорони праці [Текст] : практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" / С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. С. Пугач , ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 192 с.
3. Безпека життєдіяльності. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»: практикум / С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, Н. В. Васаженко. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 150 c.
4. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 1 «Безпека життєдіяльності» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / Уклад.: С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський. − Вінниця : ВНТУ, 2021. – 55 с.
5. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 2 «Основи охорони праці» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / Уклад.: С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський. − Вінниця : ВНТУ, 2021. – 61 с.
6. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузей знань 13 – «Механічна інженерія», 27 –«Транспорт» / Уклад.: І. В. Віштак, О. В. Кобилянський, Н. О. Васаженко. − Вінниця : ВНТУ, 2021. – 50 с.
7. Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Пугач В. М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр». – Вінниця: ВНТУ, 2021. – 158 с.
8. Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Охорона праці в галузі управління та адміністрування: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2019. 91 с.
9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для студентів заочної форми навчання магістерського напрямку підготовки / Уклад. І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, С. С. Пугач. − Вінниця : ВНТУ, 2019. – 26 с.
10. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності» / Уклад.: О. В. Кобилянський, І. В. Заюков, С. С. Пугач. Вінниця: ВНТУ, 2019. – 39 с.

Монографії (2)

1. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей [Текст] : монографія / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.
2. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах [Текст] : монографія / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.

Навчальні посібники (18)

1. Дембіцька С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності [Текст] : практикум / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський, С. В. Королевська. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 129 с.
2. Кобилянський О. В. Безпека життєдіяльності [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 98 с.
3. Кобилянський О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 74 с.
4. Кобилянський О. В. Охорона праці у сімейній амбулаторії [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗіК ВОДА, 2010. – 118 с.
5. Кобилянський О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 188 с.
6. Кобилянський О. В. Охорона праці в робітничій професії [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, В. В. Присяжнюк, В. В. Богачук. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 144 с.
7. Кобилянська І. М. Екологія [Текст] : навчальний посібник / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2008. – 103 с.
8. Кобилянська І. М. Основи охорони праці [Текст] : навчальний посібник / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. Л. Яблочніков. - Вінниця : Планер, 2007. – 171 с.
9. Кобилянський О. В. Основи охорони праці [Текст]. Ч. І : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 183 с.
10. Кобилянська І. М. Безпека життєдіяльності [Текст] : навчальний посібник / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2007. – 128 с.
11. Кобилянський О. В. Основи охорони праці [Текст]. Ч. ІІ : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 171 с.
12. Кобилянський О. В. Охорона праці у лікувально-профілактичних закладах [Текст] : навчальний посібник / О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗ ВОДА, 2005. – 157 с.
13. Кириченко В. І. Охорона праці у лікувальних закладах : навчальний посібник / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗ ВОДА, 2004. – 155 с.
14. Кириченко В. І. Охорона праці під час виконання робіт з підвищеною небезпекою [Текст] : навчальний посібник / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ОУОЗ ВОДА, 2004. – 140 с.
15. Кобилянський О. В. Охорона праці в робочій професії [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. - Вінниця : ВНТУ, 2004.-108 с.
16. Ігнащук О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник / О. В. Ігнащук ,В. І. Кириченко , О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2003. – 124 с.
17. Кобилянський О. В. Основи охорони праці [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2003. – 100 с.
18. Кобилянський О. В. Лабораторний практику з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів електротехнічних спеціальностей. Частина І : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 106 с.

Статті (77)

1. Kateryna S. Khriienko, Igor G. Chyzh, Valentin G. Kolobrodov, Volodymyr I. Mykytenko, Grygorij S. Tymchik, Oleksandr V. Kobylianskyi, Ihor V. Filipishyn, Zbigniew Omiotek, Aliya Kalizhanova, Ainur Kozbakova Computer-integrated method for determining the acceptable errors in measuring aphakia eye parameters in the treatment of cataracts
2. Дембіцька C. В. Особливості підготовки фахівців за спеціальністю 015 «професійна освіта» у закладах вищої освіти / C. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський // Зб. наук. праць Кам`янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна. – Вип. 24. – Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. – С. 148–150 DOI: 10.32626/2307-4507.2018-24.148-151.
3. Khriienko K.S., Chyzh I.G., Kolobrodov V.G, Mykytenko V.I., Tymchik G.S., Kobylianskyi O.V., Filipishyn I.V., Omiotek Z., Kalizhanova A., Kozbakova A. Computer-integrated method for determining the acceptable errors in measuring aphakia eye parameters in the treatment of cataracts. Proc. SPIE 12040, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2021, 120400A (3 November 2021), doi: 10.1117/12.2607824
4. Заюков І. В. Сучасні світові та вітчизняні тенденції зайнятості з урахуванням впливу Сovid-19 [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 5. – С. 17-25.
5. Заюков І. В. Рухова активність як детермінанта формування культури самозбереження здоров`я зайнятого населення України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, О. Пінаєва // Педагогіка безпеки. – № 2. – Вінниця, 2019. – С. 112-122.
6. Заюков І. В. Формування культури здоров`я майбутніх менеджерів в закладах вищої освіти [Текст] / І. В. Заюков, В. Пугач, О. В. Кобилянський // Педагогіка безпеки. – 2019. – № 1. – С. 16-24.
7. Кобилянський О. Iнформальна освіта в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян [Текст] / О. Кобилянський, I. Заюков, О. Пінаєва // Педагогіка безпеки. – 2018. – № 1. – С. 21-28.
8. Заюков І. В. Впровадження системи управління професійною безпекою та здоров`ям при підготовці магістрів в ЗВО [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Педагогіка безпеки. – 2018. – № 2. – С. 153-159.
9. Кобилянський О. В. Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров`я зайнятого населення України [Текст] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Педагогіка безпеки. – 2016. – № 1. – С. 59–66.
10. Заюков І. В. Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів циклу охорони праці у вищій освіті [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 12-20.
11. Кобилянський О. В. Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров`я зайнятого населення України [Текст] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Педагогіка безпеки. - 2016. - № 1. - С. 59-66.
12. Кобилянський О. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фаховій підготовці енергетиків [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Scientific journal Innovative solutions in modern science. - Dubaj, 2016. – № 1(1). – С. 82–87.
13. Заюков І. В. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України: економічний аспект [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Зб. наук. праць за матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК – 2016). – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 72–81.
14. Кобилянський О. В. Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 38. - С. 310–315.
15. Кобилянська І. М. Формування у майбутніх фахівців-економістів культури безпеки [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". - Вип. 7, ч. 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 42–49.
16. Заюков И. В. Особенности применения дистанционных курсов для студентов-экономистов [Текст] / И. В. Заюков, А. В. Кобылянский // Сборник научн. трудов ІІ Междунар. науч.-практ. конф. «Электронное обучение в непрерывном образовании 2015", Ульяновск, 16-18 марта 2015 г. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – Т. 1. - С. 268–272.
17. Дембицкая С. В. Особенности применения дистанционного обучения при изучении охраны труда [Текст] / С. В. Дембицкая, А. В. Кобылянский // Сборник научн. трудов ІІ Междунар. науч.-практ. конф. «Электронное обучение в непрерывном образовании 2015", Ульяновск, 16-18 марта 2015 г. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – Т. 1. - С. 52–57.
18. Дембіцька С. В. Застосування дистанційного навчання під час викладання охорони праці [Текст] / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип 41. - С. 287–291.
19. Кобилянська І. М. Аналіз категоріально-понятійного апарату з безпеки життєдіяльності / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія "Педагогічні науки". – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. – – Вип. 3. - С. 102–108.
20. Кобилянський О. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності фахівців-економістів у вищих навчальних закладах / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". – Вип. 8, ч. 3. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 178–184.
21. Кобилянський О. В. Формування культури безпеки у студентів-електриків [Текст] / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 43. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 223–228.
22. Кобилянський О. В. Посилення ролі менеджменту підприємства в забезпеченні здоров`я зайнятого населення України [Текст] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Комунальне господарство міст. Серія "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика". – Харків : ФОП «Азамаєв В. Р.», 2015. – Вип. 120 (1). - С. 225–228.
23. Кобылянский О. В. Организация самостоятельной работы студентов при изучении безопасности жизнедеятельности студентами инженерных специальностей [Текст] / О. В. Кобылянский, С. В. Дембицкая // Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам : материалы VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. – С. 245–247.
24. Кобилянський О. В. Формування ризик-орієнтованого мислення майбутніх фахівців-економістів [Текст] / / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська, В. І. Кириченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . – 2015. – № 4 (48). – С. 331–339.
25. Заюков І. В. Розвиток андрагогіки в умовах демографічних змін в Україні [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, А. В. Марченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 3. - С. 119-125.
26. Кобилянський О. В. Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Наукові записки. Серія "Педагогічні науки".– Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 132. – С. 61–65.
27. Заюков І. В. Застосування інноваційних методів навчання восвіті дорослого населення України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, А. В.Марченко // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія". – Вінниця : ТОВ Нілан ЛТД, 2014. – Вип. 41. - С. 23–27.
28. Заюков І. В. Розвиток адрагогіки в умовах демографічних змін в Україні [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, А. В. Марченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 3. – С. 99–105.
29. Кобилянський О. Практичні аспекти формування компетентності фахівців [Текст] / О. Кобилянський, І. Кобилянська // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 6, ч. 2. - С. 120–124.
30. Кобилянська І. М. Застосування ризик-орієнтованого підходу при формуванні у студентів компетенцій з безпеки життєдіяльності [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 7(33). – С. 109–119.
31. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування професійної компетентності при вивченні дисциплін циклу безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Королевська// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 4. – С. 34–42.
32. Кобилянська І. М. Формування загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 4, ч. I. - С. 296–301.
33. Кобилянська І. М. Формування професійної компетентності з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 35. - С. 280–286.
34. Кобилянський О. В. Використання модульного навчання для формування професійної спрямованості студентів під час вивчення дисципліни «Охорона праці в робітничій професії» / О. В. Кобилянський, С. В. Королевська // Материали за ІХ международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука – 2013, 17–18 май 2013. Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД–БГ» ООД, 2013. – Т. 18. - С. 51–57.
35. Кобилянський О. В. Формування культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Серія "Педагогічні науки". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – № 10(269), ч. ІV. - С. 78–85.
36. Кобилянський О. В. Формування ризик-орієнтованого мислення в процесі вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія". – Вінниця : ТОВ Планер, 2013. – Вип. 39. - С. 41–46.
37. Кобилянський О. В. Застосування системного підходу підходу до формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Кам`янець–Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013. – Вип. 13. - С. 242–247.
38. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування у працівників професійних компетенцій з охорони праці [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія". – Вінниця : ТОВ Планер, 2013. – Вип. 40. - С. 215–220.
39. Кобилянський О. В. Застосування системного підходу при формуванні компетенцій з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 36. - С. 296–301.
40. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань ОП, БЖД та ЦЗ у ВНЗ : матер. Всеукр. наук.-прак. семін. з міжнар. участю, Євпаторія, 05-09 лютого 2013 р. – Євпаторія : ЄІСН РВНЗ КГУ, 2013. – С. 191 –194.
41. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування основних професійних компетенцій з охорони праці у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 6. – С. 180 – 185.
42. Кобилянський О. В. Практичні аспекти викладання нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія" – Вінниця : ТОВ Планер, 2012. – Вип 38. - С. 61 –66.
43. Кобилянський О. В. Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 4. - С. 99-104.
44. Кобилянський О. В. Професійна освіта і підготовка посадових осіб з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 1. – С. 64–70.
45. Кобилянський О. В. Практичні аспекти професійної підготовки менеджерів з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – 2010. – № 3(5). – С. 221-232.
46. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з безпеки життєдіяльності бакалаврів економічного спрямування [Текст] / О. В.Кобилянський // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - С. 176-182.
47. Кобилянський О. В. Компетентнісний підхід до вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Педагогіка: психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – 2010. – № 1-2. – С. 44-53.
48. Кобилянський О. В. Сучасна траєкторія вивчення бакалаврами економічного спрямування безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 6. – С. 26-34.
49. Кобилянський О. В. Практичні аспекти формування професійної компетентності бакалаврів економічного спрямування у процесі вивчення законодавства ЄС з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Порівняльно-педагогічні студії. – 2010. – № 1-2. – С. 35-43.
50. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з охорони праці посадових осіб і працівників [Текст] / О. В. Кобилянський // Науковий вісник Південноукраїнського нац-го пед-го ун-ту ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2010. – № 1–2. – С. 29–37.
51. Кобилянський О. В. Вивчення безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка". – 2010. – № 1. – С. 243–250.
52. Кобилянський О. В. Навчання з безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування [Електронний ресурс] / О. В. Кобилянський // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – Вип. 1. – 2010. - Режим доступу : http://www.intellect-invest.org.ua/ pedagog_editions_e-magazine_ pedagogical_ science_vypuski_n1_2010_st_8.
53. Кобилянський О. В. Реалізація міжпредметних зв`язків при викладанні безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія "Педагогічні науки". – Вип. 90. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. - С. 127-131.
54. Кобилянський О. В. Викладання питань електробезпеки при вивченні безпеки життєдіяльності бакалаврами економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 9 (196). – С. 218–228.
55. Проблеми реалізації принципу безперервної освіти при викладанні безпеки життєдіяльності, охорони праці // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 12 (199). – С. 134–142.
56. Кобилянський О. В. Формування професійної компетентності в процесі вивчення безпеки життєдіяльності фахівців економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні інформ. технології та іннов. методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2010. – – Вип. 25. - С. 356-361.
57. Кобилянський О. В. Особливості викладання безпеки життєдіяльності студентам економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Збірн. наук. праць Уманського держ. пед-го ун-ту ім. П.Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2010. - С. 80-89.
58. Кобилянський О. В. Навчання з безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". – Вип. 179. – Черкаси : ЧНУ, 2010. - С. 62–67.
59. Кобилянський О. В. Особливості організації дипломного проектування при формуванні професійної компетенції з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Гуманізм та освіта : зб. матеруалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 вересня 2010. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. - С. 228-233.
60. Кобилянський О. В. Міжпредметні зв`язки та особливості викладання безпеки життєдіяльності бакалаврам економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 6. - С. 114-120.
61. Кобилянський О. В. Практичні аспекти викладання безпеки життєдіяльності в процесі підготовки бакалаврів і спеціалістів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 4. - С. 110-115.
62. Кобилянський О. В. Навчання з безпеки життєдіяльності та охорони праці: професійна компетентність [Текст] / О. В. Кобилянський // Освіта дорослих: теорія, досвід, персп-ви : зб. наук. праць. – Київ–Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2009. – Вип. 1. – С. 115-126.
63. Кобилянський О. В. Історичний аналіз наукових основ безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Серія "Педагогіка і технологія". – Вінниця : ТОВ Планер, 2009. – Вип. 29. - С. 216-219.
64. Кобилянський О. В. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Освіта Донбасу. – 2009. – № 5(136). – С. 34-42.
65. Кобилянський О. В. Покращення підготовки студентів- економістів у ВНЗ із безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки. Серія «Педагогіка і психологія». – Острог : видав-во НУ «Острозька академія», 2009. – Вип. 13. – С. 180-191.
66. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з безпеки життєдіяльності спеціалістів, працівників і наукових осіб [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Випуск 164. – Черкаси: ЧНУ, 2009. – С. 95-100.
67. Кобилянський О. В. Практичні аспекти професійної підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності [Електронний ресурс] / О. В. Кобилянський // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2009. - Вип. 3. - Режим доступу : http://intellect_invest.org.ua/ukr/pedagog_edition_e_magazine_pedagogikal_science_vypuski_n3_2009_st_10.
68. Кобилянський О. В. Формування готовності випускників технічного ВНЗ до професійної діяльності при вивчені безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Нові технології навчання : наук.-мет. зб. – Київ : Ін-т іннов-них техн.-гій і змісту освіти, 2009. – Спец. вип. - С. 83-85.
69. Кобилянський О. В. Практичні аспекти професійної підготовки менеджерів [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Луганського національного університет ім. Тараса Шевченка. – 2009. - № 17(180). – С. 84-90.
70. Кобилянський О. В. Формування професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наукових праць. – Камянець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2009. – Вип. 13. Кл. 2. - С. 540-548.
71. Кобилянський О. В. Практична підготовка з безпеки життєдіяльності в процесі формування професійної компетентності менеджерів [Текст] / О. В. Кобилянський // Зб. Наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету. Серія "Педагогіка". - Кам`янець-Подільський : КПКУ ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15 : Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 205-207.
72. Вісник ВПІ. – 2009. – № 6. – с. 114-120
73. Кобилянський О. В. Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 4. - С. 99-104.
74. Кобилянський О. В. Проблеми підвищення безпеки праці на підприємствах [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 117-123.
75. Кобилянський О. В. Підготовка спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Педагогіка і технологія". – Вінниця : ТОВ Планер, 2008. – Вип. 25. - С. 188–192.
76. Кобилянський О. В. Проблеми підготовки економістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні інформ. технології та інновац. методики навчання у підг-ці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – Вип. 19. - С. 351-357.
77. Вісник ВПІ. – 2008. – № 4. – с. 99-104.

Тези доповідей (36)

1. Кобилянський О. В. Освіта та навчання впродовж життя – головні чинники підвищення конкурентоспроможності персоналу [Текст] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців», Вінниця, 28-29 березня 2019 року : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 16-19.
2. Кобилянський О. В. Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров`ям як фактор підвищення якості вищої освіти [Текст] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 19-20.
3. Кобилянський О. В. Інноваційні форми професійного навчання в системі розвитку освіти впродовж життя [Електронний ресурс] / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців", Вінниця, 29-30 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2018/paper/view/5776.
4. Марков Д. Е. Інформаційні технології в медицині [Текст] / Д. Е. Марков, О. В. Кобилянський // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 109-111.
5. Маркіна І. В. Дія шуму на організм людини та методи захисту від шуму [Текст] / І. В. Маркіна, О. В. Кобилянський // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 128-130.
6. Заюков І. В. Переробка відходів скла як фактор екологічної безпеки України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 135-137.
7. Кравець О. М. Підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок впровадження установок «безпечний перехід» [Текст] / О. М. Кравець, О. В. Кобилянський // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 159-161.
8. Кобилянський О. В. Формування мотивації вивчення безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів технічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Педагогіка здоровʼя : зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів : ФОП В. В. Петров, 2017. – Т. 1. – С. 198–201.
9. Заюков И. В. Внедрение компьютерной технологии обучения при изучении студентами дисциплины «Основы охраны труда» [Текст] / И. В. Заюков, А. В. Кобылянский // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам : материалы ІХ междунар. науч.-прак. интернет-конф. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. – С. 258–260.
10. Кобилянський О. В. Соціальні умови покращення громадського здоров`я в Україні / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Здоров`я людини: теорія і практика : матеріали Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Медичного інституту СДУ / за заг. ред. О. О. Єжової. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 26–27.
11. Заюков І. В. Особливості підготовки магістрів в умовах інноваційної моделі розвитку економіки України [Електронний ресурс] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=25&mat=299.
12. Кобилянська І. М. Теоретичні та практичні засади формування культури безпеки у майбутніх фахівців-енергетиків [Електронний ресурс] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1291.
13. Заюков І. В. Моделювання процесу збереження та зміцнення здоров`я зайнятого населення України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Проблеми та перспективи розвитку системи життєдіяльності : зб. матер. ХІ Міжнар. наук.-практ.конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів : ЛДУ БЖД, 2016. – С. 279–280.
14. Особливості підготовки магістрів в умовах інноваційної моделі розвитку економіки України : матер. міжнар. Інтернет-конф. «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 13–15.
15. Кобилянський О. В. Посилення відповідальності роботодавців за збереження здоров`я зайнятого населення України [Текст] / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : зб. матер. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, аспірантів та ад`юнктів. – Львів : ЛДУ БЖД, 2016. – С. 30–31.
16. Кобилянська І. М. Самостійна пізнавальна діяльність студентів у процесі вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 14-15 травня 2015 р. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 97–101.
17. Заюков І. В., Кобилянський О. В., Заюков И. В., Кобылянский А. В. Здоров`я громадян як чинник соціально-економічного розвитку України
18. Кобилянський О. В. Аналіз понятійного апарату з БЖД [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях : матер. V Всеукр. наук.-практ. конфер. з міжнар. участю. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 69.
19. Заюков И. В. Использование метода кейс-стади при изучении студентами дисциплин цикла охраны труда [Текст] / И. В. Заюков, А. В. Кобылянский // Актуальные проблемы технологического образования: компетентность, мастерство, инновации : матер. IV Междунар. заочной научно-практ. конф. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина , 2015. – С. 84–85.
20. Кобилянська І. Практичні аспекти навчання безпеки життєдіяльності в системі неперервної освіти [Текст] / І. Кобилянська, О. Кобилянський // Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи : матер. Міжнародної науко-практ. Інтернет-конф. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 46–50.
21. Кобилянський О. В. Формування культури безпеки у майбутніх фахівців-економістів [Текст] / О. В.Кобилянський, І. М. Кобилянська // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали наук.-практ. конфер., м. Кіровоград, 22–23 травня 2015 р. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив–Систем», 2015. – С. 181–182.
22. Молодь в технічних науках : дослідження, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнар. Інтернет-конф. (23–26 квітня 2015 року). – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. – С. 169–171.
23. Кобилянська І. М. Формування ризик-орієнтованого мислення майбутніх спеціалістів економічних спеціальностей [Текст] / І. М. Кобилянська, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матер. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. - С. 115–118.
24. Кобилянський О. В. Історичні аспекти безпеки життєдіяльності та охорони здоров`я людини [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Педагогіка здоров`я : збірник наук. праць ІV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 210-річчю з дня заснування ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – С. 264–267.
25. Кобилянський О. В. Методичні засади підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська // Збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства», 1–3 жовтня 2013 р. – Кременчук : КрНУ, 2014. – С. 52–54.
26. Кобилянський О. В. Формування професійної спрямованості студентів при вивченні дисципліни «Охорона праці в робітничій професії» [Текст] / О. В. Кобилянський, С. В. Королевська // Матер. всеукр. наук.-прак. конф. «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців», 09–10 жовтня 2013 р. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – С. 325–328.
27. Кобилянська І. М. Застосування ризик-орієнтованого підходу у процесі формування компетенцій з безпеки життєдіяльності [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матер. ІІІ Міжн. наук. конф. «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції»,1–3 жовтня 2013 р. – Суми : СумДПУ, 2013. – С. 62–64.
28. Кобилянський О. В. Дисципліна «Безпека життєдіяльності» як складова частина професійної підготовки у ВНЗ [Текст] / О. В. Кобилянський // Naukowa mysl informacyjnego wieko – 2010: мaterialy V мiedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07–15 marca 2010 roku. – Vol. 8. - Przemsl : Nauka і Studia, 2010. - S. 17–21.
29. Кобилянський, О. В. Реалізація міжпредметних зв`язків при викладанні безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матер. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2010 р. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2010. - С. 127-128.
30. Кобилянський А. В. Особенности организации дипломного проектирования при формировании профессиональной компетенции по безопасности жизнедеятельности [Текст] / А. В. Кобилянський // Материалы І Международной заочной научн.-практ. конф. / под общ. ред. Н. Г. Калашниковой, Е. Н. Жарковой, В. В. Зикратова. – Барнаул : Азбука, 2010. – С. 53-60.
31. Практичні аспекти професійної підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матер. девятої міжнар. наук.-метод. конф. – Львів : ЛНУ, 2010. - С. 203-205.
32. Кобилянський О. В. Сучасний стан проблеми підготовки менеджерів з безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Последните научни постижения : материали за 6-а международна научна практична конференция,17-25 марта 2010 р. – Том 13 : Педагогические науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ОДД, 2010. - С. 13–16.
33. Кобилянський, О. В. Компетентнісний підхід до вивчення безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Кобилянський // Дидактичні умови загальноосвітньої підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2010 р. – Львів : ФОП Корпан Б.І., 2010. - C. 89.
34. Кобилянський О. В. Навчання з безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вища школа: національні пріоритети і європейські орієнтири : збірник матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 29-30 квіт. 2010 р. – Черкаси : ЧНУ, 2010. - С.122–124.
35. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з охорони праці посадових осіб і працівників [Текст] / О. В. Кобилянський // Моніторинг якості освіти: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 грулня 2009 р. – Київ : КМПУ ім.Б. Д. Гринченка, 2009. – С. 155-160.
36. Кобилянський О. В. Практичні аспекти навчання з безпеки життєдіяльності спеціалістів, працівників і посадових осіб / О. В. Кобилянський // Збірник матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф. «Викладач і студент: умови особистісного і професійного зростання». – Черкаси : ЧНУ, 2009. - С. 81-82.