Кобилянський Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра Безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки
Посада: завідувач кафедри, професор

Наукова робота

Безпека життєдіяльності


Типова навчальна програма  (.pdf)
Навчальна програма  (.pdf)
Робоча навчальна програма (.pdf)
Робочий план (.pdf)
Опорний конспект лекцій (.pdf)
Перелік питань до колоквіуму (.pdf)
Перелік питань до заліку (.pdf)
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт (.pdf)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (.pdf)
Методичні вказівки до виконання практичних робіт: (.pdf)
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт: (.pdf)
Тести (.pdf)


 
Основи oхорони праці:
 
Типова навчальна програма  (.pdf)
Навчальна програма  (.pdf)
Робоча навчальна програма (.pdf)
Робочий план (файл 3)
Опорний конспект лекцій (.pdf)
Перелік питань до колоквіуму (.pdf)
Перелік питань до заліку (.pdf)
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт (.pdf)
Методичні вказівки до виконання практичних робіт: (.pdf)
Тести (.pdf)
 
Охорона праці в галузі:
 
Навчальна програма (.pdf)
Робоча навчальна програма (.pdf)
Робочий план (.pdf)
Перелік питань до колоквіуму (.pdf)
Перелік питань до екзамену (.pdf)
Опорний конспект лекцій (навчальний посібник)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (.rar)
Методичні матеріали для виконання контрольних робіт студентами з.ф.н.  (.rar)
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт (.pdf) 
 
Основні навчально-методичні посібники, довідники і методичні рекомендації:
 
1.      Кобилянський О. В. Основи охорони праці: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський, В. М. Когутницький, О. В. Линдюк. – Вінниця : ВУПППО, 2000. –   188 с.
2.      Кобилянський О. В. Збірник нормативних актів  з охорони праці / О. В. Кобилянський, В. М. Когутницький, О. В. Линдюк. – Вінниця: ВУПППО, 2000. – 121 с.
3.      Кобилянський О. В. Охорона праці в робочій професії: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 127 с.
4.     Кобилянський О. В. Лабораторний практику з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів електротехнічних спеціальностей. Частина І : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 106 с.
5.     Кобилянський О. В. МВ, програма та контрольні завдання з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів електротехнічних спеціальностей заочної форми навчання  / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 56 с.
6.      Кобилянський О. В. МВ, програма та контрольні завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів електротехнічних спеціальностей заочної форми навчання  / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 96 с.
7.      Кобилянський О. В. Безпека життєдіяльності: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВДТУ, 2003. – 94 с.
8.      Кобилянський О. В. Охорона праці при експлуатації електроустановок : [навч. посіб.] /    О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВДТУ, 2003.–125 с.
9.      Кобилянський О. В. Охорона праці під час виконання спеціальних видів робіт в електроустановках : [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВДТУ, 2003.–110 с.
10.    Ігнащук О. В. Основи охорони праці: [навч. посіб.] / О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця : Поліграф, 2003. –  124 с.
11.    Кобилянський О. В. Основи охорони праці: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНКК, 2003.–100 с.
12.    Кириченко В. І. Використання нормативних актів про охорону праці / В. І.Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: ВНМУ, 2003.–139 с.
13.    Кириченко В. І. Охорона праці під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: [навч. посіб.] / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: Поліграф, 2004, 140 с.
14.    Ігнащук О. В. Навчання з питань охорони праці у лікувальних закладах / О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА,  2004.–154 с.
15.    Кириченко В. І. Охорона праці у лікувальних закладах: [навч. посіб.] / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2004.–155 с.
16.    Кобилянський О. В. Охорона праці в робочій професії : [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. – Вінниця: ВНТУ, 2004.–108 с.
17.    Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах і роботах студентів електротехнічних спеціальностей / О. В. Кобилянський, О. П. Терещенко. – Вінниця: ВНТУ, 2004.–45 с.
18.    Ігнащук О. В. Інструкції з охорони праці в лікувальних закладах /  О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2005. – 164 с.
19.    Кобилянський О. В. МВ, програма та контрольні завдання з дисципліни БЖД для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей / О. В. Кобилянський, Л. І. Северин. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 37 с.
20.    Кириченко В. І. Охорона праці у медичних закладах : [навч. посіб.] / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2005. – 125 с.
21.    Ігнащук О. В. Охорона праці : [навч. посіб.] / О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2005. – 133 с.
22.    Ігнащук О. В. Охорона праці у лікувально–профілактичних закладах / О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2005. – 157 с.
23. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей / уклад.: О. В. Кобилянський, Л. І. Северин. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 37 с.
24.    Кобилянський О. В. Охорона праці у галузі : [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 139 с.
25.    Ігнащук О. В. Основи охорони праці. Ч.1 : [навч. посіб.] / О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2006. –      181 с.
26.    Кобилянський О. В. Охорона праці в електроенергетиці : [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 166 с.
27.    Ігнащук О. В. Основи охорони праці. Ч.2 : [навч. посіб.] / О. В. Ігнащук, В. І. Кириченко,   О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2006. –      163 с.
28.    Кобилянський О. В. Охорона праці : [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. – Вінниця: ГУЖКГЕТЗ ВОДА, КПТНЗ «ВНККЖКГ», 2006. – 157 с.
29.    Кириченко В. І. Правовий захист працівників: [навч. посіб.] / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2006. – 116 с.
30.    Кириченко В. І. Організація роботи ФАП: [навч. посіб.] / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський, В. Г. Дегтяр. – Вінниця: УОЗ ВОДА, 2006. – 127 с.
31.    Кириченко В. І. Організація охорони праці / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗіК ВОДА, 2006. – 156 с.
32.    Кириченко В. І. Організація медичної допомоги при невідкладних станах / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗіК ВОДА, 2006. –   77 с.
33.    Кириченко В. І. Надання невідкладної допомоги / В. І. Кириченко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: УОЗіК ВОДА, 2007. – 175 с.
34.    Терещенко О. П. МВ до опрацювання розділу «БЖД»  в дипломних проектах і роботах студ. машинобудівних спеціальностей / О. П. Терещенко,   О. В. Кобилянський. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 46 с.
35.    Бондаренко Е. А. Основи охорони праці: [лабораторний практикум] / [Е. А. Бондаренко, В. А. Дрончак, О. В. Кобилянський та ін.]. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 68 с.
36.    Бондаренко Е. А. Охорона праці в галузі: [лабораторний практикум] / [Е. А. Бондаренко, В. А. Дрончак, О. В. Кобилянський та ін.]. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 116 с.
37.    Кобилянський О. В. Основи охорони праці. Ч.1.: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. –Вінниця: ВНТУ, 2007. – 183 с.
38.    Кобилянський О. В. Основи охорони праці. Ч.2.: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський. –Вінниця: ВНТУ, 2007. – 171 с.
39.    Кобилянський О. В. Безпека життєдіяльності: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський, I. М. Кобилянська. – С. Л. Яблочніков. – Вінниця: Планер, 2007. – 127 с.
40.    Кобилянський О. В. Основи охорони праці: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський, I. М. Кобилянська. – С. Л. Яблочніков. – Вінниця: Планер, 2007. – 171 с.
41.    Бондаренко Е. А. Основи охорони праці: МВ, програма та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальностей КСМ, ПЗАС, ІСПР / Е. А. Бондаренко, О. В. Кобилянський. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 40 с.
42. Кобилянська І. М. Екологія : навчальний посібник / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2008. – 103 с.
43.    Кобилянський О. В. Безпека життєдіяльності : [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський, I. М. Кобилянська. – Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2008. – 179 с.
44.    Кобилянський О. В. Охорона праці в робітничій професії: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський, В. В. Богачук , В. В. Присяжнюк. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 144 с.
45.    Кобилянський О. В. Основи охорони праці: [навч. посіб.] / О. В. Кобилянський, М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 188 с.
46. Кобилянський О. В. Охорона праці у сімейній амбулаторії [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кобилянський. – Вінниця : УОЗіК ВОДА, 2010. – 118 с.
47.     Кобилянський О. В. Охорона праці в економічній діяльності: [навч. посіб.]  /  О. В. Кобилянський, І. В. Заюков. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua
48.       Кобилянський О. В. Основи охорони праці: [навч. посіб.]  /  О. В. Кобилянський, М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2012. –   Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua
49.     Кобилянський О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів: [навч. посіб.]  / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 74 с.
50.       Кобилянський О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація магістрів: [навч. посіб.]  / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 85 с.
51.      Кобилянський О. В. Правові питання охорони здоров’я : [довідник] / О. В. Кобилянський, В. І. Кириченко, В. Г. Дегтяр. – Вінниця : ДОЗК ВОДА, 2013. – 139 с.
52. Кобилянський О. В. Безпека життєдіяльності: [навч. посіб.]  / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 98 с.
53. Кобилянський О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист  : лабораторний практикум / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 130 с.
54. Кобилянський О. В. Безпека життєдіяльності  : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 98 с.
55. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О.В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 50 с.
56. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр. Частина 1 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 43 с.
57. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2 / уклад. : І. В. Віштак, С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 39 с.
58. Дембіцька С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : практикум / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський, С. В. Королевська. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 129 с.